Informačný portál o cestách nákazy kliešťovou encefalitídou
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PHD.

„Výskyt kliešťovej encefalitídy má na Slovensku dlhodobo stúpajúci trend. Rozširujúce sa územia s výskytom kliešťov, ako aj rastúci počet alimentárnych epidémií kliešťovej encefalitídy poukazuje na význam a potrebu zvyšovania povedomia obyvateľov o rizikách a prevencii tohto ochorenia.“

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PHD.
Predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti
Doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

„Počet alimentárnych (potravinových) epidémií kliešťovej encefalitídy na Slovensku narastá. Za uplynulý rok 2016 bolo hlásených 5 epidémií, z toho v jednej z nich sa infikovalo až 44 pacientov. Ako faktor prenosu nákazy dominujú v anamnéze výrobky z kozieho, ovčieho a kravského mlieka.“

Doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Epidemiológ, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Mjr. MVDr. Tomáš Molčányi

„Za ostatných 15 rokov je evidentný prudký, až päťnásobný nárast chorobnosti v Žilinskom a dokonca osemnásobný nárast v Banskobystrickom kraji. Príčinou nárastu prípadov ochorenia je aj rozširovanie kliešťov do nových oblastí, v súčasnosti sa vyskytuje aj vo výškach 1000 – 1400 m n.m.“

Mjr. MVDr. Tomáš Molčányi
Mikrobiológ, epidemiológ, Úrad hlavného lekára OS Ružomberok
Slovensko

2/3 Slovenska predstavujú jednu veľkú endemickú oblasť výskytu kliešťovej encefalitídy.

Slovensko

Najvyššia chorobnosť za ostatných 10 rokov zaznamenaná v roku 2016 – na Slovensku ochorelo 174 osôb.

Syr

Slovensko má najviac alimentárnych (potravinových) epidémií kliešťovej encefalitídy v Európe.